Duurzaamheid

Bouwen met hout is duurzaam bouwen. We kunnen gerust stellen dat hout een uiterst duurzaam materiaal is dat vele honderden jaren meegaat. We kunnen u voorbeelden laten zien van projecten die al honderden jaren staan.

Wat is duurzaam hout?
Dat is hout dat op een verantwoorde manier geproduceerd is. Bij de productie van duurzaam hout wordt rekening gehouden met:

Het milieu
Dat betekent onder meer: het bos in stand houden. De biologische diversiteit waarborgen. Rekening houden met de gevolgen voor bodem, water, landschappen en ecosystemen. Deze balans moet niet worden verstoord door houtkap.

De economie
Dat betekent onder meer: dat een eerlijk deel van de opbrengsten uit het bos ten goede komt aan de lokale economie en het in stand houden van het bos, dat de lokale bevolking en inheemse volken een eerlijke kans hebben op werk in het bos.

De sociale omstandigheden
Dat betekent onder meer: dat rekening gehouden wordt met de levenswijze en rechten van inheems volken die in het bos leven of ervan leven. Dat personeelsovereenkomsten in overeenstemming zijn met de wetten en internationale afsrpaken van de Internationale Arbeid Organisatie (ILO). Dat waarnodig in het kader van arbeidsomstandigheden veiligheids- en gezondheidsmaatregelen worden genomen.

Gecertificeerd hout
Een certificaat is een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat hout volgens bepaalde criteria is geoogst en die door een onafhankelijke derde is gecontroleerd. Er zijn talloze certificaten voor duurzaam hout met ieder hun eigen criteria.

Het hout dat Ro-home levert is gecertificeerd volgens EU-nomen (FSC-hout). Het FSC certifiseringsnummer is: COD FSC: SA-FM/CoC-1470 ( www.certificareforestiera.ro). Het hout wordt beheerd door Ro-Silva en voor onze productie aangekocht.

Forest Stewardship Council (FSC)
FSC is een internationale organisatie zonder winstoogmerk. FSC, opgericht in 1993, is het enige certificatiesysteem voor hout uit duurzaam beheerde bossen dat wereldwijd gesteund wordt door boseigenaren, bedrijven, milieuorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Meer informatie: http://www.fscnl.org